Outlook Web Access ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Outlook Web Access istemcileri için bir HTTP bağlantısı HTTPS'ye nasıl yeniden yönlendirilir - http redirect https for owa  

  RSS
Fatih KARAALIOGLU
(@fatihkaraalioglu)
Kıdemli Üye

Outlook Web Access istemcileri için bir HTTP bağlantısı HTTPS'ye nasıl yeniden yönlendirilir
Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Makale numarası : 839357
Son Gözden Geçirme : 15 Haziran 2006 Perşembe
Gözden geçirme : 6.0
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Outlook Web Access kullanıcıları için Microsoft Internet Information Services konsolunda (IIS) bir HTTP bağlantısının HTTPS bağlantısına otomatik olarak nasıl yeniden yönlendirileceği açıklanır.

Outlook Web Access kullanıcılarınızın Güvenli Yuva Katmanı (SSL) bağlantısını kullanmalarını zorunlu kılmanız önerilir. SSL bağlantısı, Microsoft Exchange Server bilgisayarına gönderilen veya alınan bilgileri şifreler. Ancak, IIS'yi tüm gelen Outlook Web Access isteklerinin SSL kullanmasını isteyecek biçimde yapılandırdığınızda, HTTP kullanarak bağlanmaya çalışan Outlook Web Access kullanıcıları aşağıdaki hata iletisini alır:
HTTP 403.4 - Yasak:
SSL gerekli
Internet Information Services
Outlook Web Access kullanıcısı hata iletisini aldıktan sonra, kullanıcının Exchange Server bilgisayarına bağlanmak için URL'nin başına el ile https:// yazması gerekir. Kullanıcı etkileşimini en aza indirmek ve gelen tüm isteklerin SSL için etkinleştirilmesini sağlamak için Outlook Web Access kullanıcısının HTTP isteğini otomatik olarak HTTPS'ye yeniden yönlendirmek amacıyla IIS'yi yapılandırmak isteyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi
HTTP isteklerini otomatik olarak HTTPS isteklerine yeniden yönlendirmek üzere IIS'yi yapılandırmak için, aşağıdaki adımları izleyin.

Önemli Aşağıdaki koşullar doğruysa, bu adımları başarıyla tamamlayabilmeniz için önce posta kutusu deposunu bağlayıp başlatmanız gerekir:• Bir ön uç sunucusunda Microsoft Exchange 2000 Server veya Microsoft Exchange Server 2003 yüklüdür.
• Posta kutusu deposu kaldırılmıştır.
Not Kümelenmiş Exchange arka uç sunucusuyla iletişim kuran bir Exchange ön uç sunucusu üzerinde aşağıdaki adımları izleyin.1. Aşağıdaki kodu içeren bir Active Server Pages (ASP) Web sayfası oluşturun:  <%

If Request.ServerVariables("HTTPS")  = "off" Then
      Response.Redirect " https://" & Request.ServerVariables("HTTP_HOST") & "/Exchange"
End If

 %>

2. Web sayfasını "Owahttps.asp" olarak adlandırın. 
3. Windows Gezgini'nde, Inetpub\Wwwroot\CustomErrors klasörünü oluşturun ve Owahttps.asp Web sayfası dosyasını bu klasöre kaydedin.
4. IIS konsolunu başlatın.• Windows NT Server 4.0'da (IIS 4.0)

Not Microsoft Exchange Server 5.5 Outlook Web Access'i Windows NT 4.0 Option Pack yüklü Windows NT 4.0 Server üzerinde çalıştırıyorsanız, bu adımları izleyin. Bir Exchange 5.5 posta kutusu sunucunuz varsa ve Outlook Web Access bileşeni adanmış bir Web sunucusu üzerinde ayrı olarak yüklüyse, bu adımları yalnızca Web sunucusu üzerinde uygulayın.a.  Start'ı (Başlat) tıklatın, Programs'ın (Programlar) üzerine gelin, Windows NT 4.0 Option Pack'in üzerine gelin, Microsoft Internet Information Services'in üzerine gelin ve sonra Internet Services Manager'ı tıklatın.
b.  Internet Information Server'ı genişletin, Bilgisayar Adı'nı genişletin ve sonra Outlook Web Access kullanıcılarınızın Exchange sunucusuna erişmek için kullandığı Web sitesini genişletin. Varsayılan olarak, bu Web sitesi varsayılan Web sitesi olacaktır.
c.  5. adıma geçin.
 
• Windows 2000 Server'da (IIS 5.0)

Not Exchange Server 5.5, Exchange 2000 veya Exchange 2003 Outlook Web Access'i bir Windows 2000 Server üzerinde çalıştırıyorsanız, bu adımları izleyin.a.  Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra da Internet Hizmetleri Yöneticisi'ni tıklatın.
b.  Bilgisayar nesnesini genişletmek üzere Bilgisayar Adı'nı çift tıklatın.
c.  Outlook Web Access kullanıcılarının Exchange sunucusuna erişmek için kullandığı Web sitesini genişletin. Varsayılan olarak, bu Web sitesi varsayılan Web sitesi olacaktır.
d.  5. adıma geçin.
 
• Windows Server 2003'te (IIS 6.0)

Not Exchange 2003 Outlook Web Access'i bir Windows Server 2003 üzerinde çalıştırıyorsanız, bu adımları izleyin.a.  Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra da Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.
b.  Bilgisayar Adı'nı ve sonra da Web Siteleri'ni genişletin.
c.  Outlook Web Access kullanıcılarınızın Exchange sunucusuna erişmek için kullandığı Web sitesini genişletin. Varsayılan olarak, bu Web sitesi varsayılan Web sitesi olacaktır.
d.  5. adıma geçin.
 
 
5. CustomErrors klasörünü sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
6. Uygulama ayarları bölümünde, Oluştur'u tıklatın.

Uygulama adı kutusunda CustomErrors görüntülendiğinden emin olun.

Not IIS 6.0'da çalışan Exchange 2003 için, Uygulama Havuzu listesinde ExchangeApplicationPool'u tıklatın. 
7. Belgeler sekmesini tıklatın ve sonra da Owahttps.asp dosyasını Varsayılan içeriği etkinleştir sayfasına ekleyin. Owahttps.asp dosyasını listenin başına taşıyın. 
8. Dizin Güvenliği sekmesini ve sonra Kimlik denetimi ve erişim denetimi altında Düzenle'yi tıklatın.
9. Anonim erişimi etkinleştir'i tıklatıp seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
10. Güvenli iletişim altında, Düzenle'yi tıklatın.
11. Güvenli kanal gerektir (SSL) onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve iki kez Tamam'ı tıklatın.
12. Exchange sanal dizinini sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
13. Özel Hatalar sekmesini tıklatın ve ardından 403.4'ü çift tıklatın.
14. İleti Türü listesinde, URL öğesini tıklatın. 
15. URL kutusuna /CustomErrors/Owahttps.asp yazın ve Tamam'ı tıklatın.
16. Dizin Güvenliği sekmesini tıklatın.
17. Güvenli İletişim altında, Düzenle'yi tıklatın. 
18. Güvenli kanal gerektir (SSL) onay kutusunu tıklatıp seçin.

Not 128-bit şifreleme kullanılmasını isterseniz, 128-bit şifreleme kullanılmasını iste onay kutusunu tıklatıp seçin.
19. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Not SSL kullanılmasını istemek için yapılandırmak zorunda olduğunuz dizinler sadece Exchange sanal dizini ve Public (Ortak) sanal dizinidir. SSL kullanılmasını istediğiniz başka sanal dizinleriniz varsa, SSL'yi her bir sanal dizinde tek tek etkinleştirin.
Bu adımları izledikten sonra, aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin:
http://<sunucu_adı>/exchange ( http://<server_name>/exchange )
Bu adreste, sunucu_adı Microsoft Internet Information Service (IIS) sunucusunun adıdır.

https://<sunucu_adı>/exchange ( https://<server_name>/exchange ) adresine ve Logon.asp sayfasına otomatik olarak yeniden yönlendirilmeniz gerekir.

Alıntı
Gönderildi : 24/02/2008 16:11
Paylaş: