Forum

MVC Authorization (...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

MVC Authorization (Rolleme) İşlemleri Hakkında

Halil İbrahim AYHAN
(@ibrahimayhan)
Üye

Merhabalar ÇözümPark ve Ekibi,
Üzerinde Çalıştığım Bir MVC Projesinde Controller Tabanlı Rol İşlemi Uygulamaktayım,
Yalnız MVC Roller Üzerinde Kişiye Özel Belirttiğim Yetki Kodu ( Rol ) İle İlgili Controller ve View Görüntüleyerek İşlem Yapmaktadır,

Global.asax.cs
GlobalFilters.Filters.Add(new AuthorizeAttribute());
Giris Controller
var YetkiBilgisi = DB.YetkiIslemleri.Where(X => X.KayitNo == GirisIslemi.YetkiIslemleriKayitNo).FirstOrDefault();
 FormsAuthentication.SetAuthCookie(GirisIslemi.KayitNo.ToString(), false);
public override string[] GetRolesForUser(string KayitNo)
{
BTMEntities DB = new BTMEntities();
int KN = Convert.ToInt32(KayitNo);
var YetkiBilgisi = DB.YetkiIslemleri.Where(X => X.KullaniciIslemleriKayitNo == KN).SingleOrDefault();
return new string[] { YetkiBilgisi.IslemTanimi.ToString() };
}

 

Screenshot 24

Roller Yapısında Bir Kişinin Sadece Bir Adet IslemTanımı Yetkisi Bulunmaktadır,

Burada Oluşturmak İstediğim Yapı Yeni Bir IslemTanımı İle ( Örnek Olarak 4 ) İlgili Kişilerde Varsa, Belirlediğim Controller Üzerinden İşlem Yapabilsin ve View Görüntülemesidir,

Controller Authorize
[Authorize(Roles = "0,2")]
View Role Kontrolü
if (User.IsInRole("0"))

Yukarıdaki Yapı Üzerinde Bir Kişinin Sadece Bir IslemTanimi Olduğu İçin Controller Authorize Üzerinde Nasıl Bir İşlem Yapmam Gerekiyor ?

Bu Konuda Nasıl Bir İşlem Yapmam Gerekmektedir ?
Sizlerden Bilgi Beklemekteyim, İyi Çalışmalar...

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 19/07/2021 10:38
Konu Etiketleri
Paylaş: