Forum

C# Asp.Net sql kayı...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

[Çözüldü] C# Asp.Net sql kayıt düzenlemede sorun ?

Murat Gültekin
(@muratgultekin)
Üye

Öncelikle Merhaba,

ASP.Net ile devam ettirdiğim kurumsal bir iş yönetimi sistemim mevcut. Ufak bir sorun ile karşılaştım. Sorun şöyle;

Kayıt eklemede sorun yok. Fakat eklenen kaydı form üzerinde düzenlerken hiç bir hata vermiyor fakat sql e baktığım zaman herhangibir güncelleme yapılmamış. 

 

Kodlarım:

<div class="content-wrapper">

<div class="anatablo">
<div class="ust"><asp:Label ID="lblBilgi" runat="server" Text="" Font-Size="20pt" ForeColor="Gray"></asp:Label></div>
<form id="form1" runat="server">
<div class="satir"><div class="icbolmea">TC:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtTC" placeholder="Zorunlu Alan" required="required" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Adı:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtAdi" placeholder="Zorunlu Alan" required="required" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Soyadı:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtSoyadi" placeholder="Zorunlu Alan" required="required" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Doğum Yılı:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" id="txtDogumTarihi" placeholder="Zorunlu Alan" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Doğum Yeri:</div><div class="icbolme">
<asp:DropDownList ID="cmbil" required="required" runat="server" Height="30px" Width="267px" DataSourceID="illerDataSource" DataTextField="sehir" DataValueField="id" AutoPostBack="True">
</asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource ID="illerDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:KYPConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [sehir], [id] FROM [iller]"></asp:SqlDataSource>
</div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">İlçe:</div><div class="icbolme">
<asp:DropDownList ID="cmbilce" required="required" runat="server" Height="30px" Width="267px" DataSourceID="ilcelerDataSource" DataTextField="ilce" DataValueField="id">
<asp:ListItem>Seçiniz..</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource ID="ilcelerDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:KYPConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [sehir], [ilce], [id] FROM [ilceler] WHERE ([sehir] = @sehir)">
<SelectParameters>
<asp:ControlParameter ControlID="cmbil" Name="sehir" PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>
</div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Cinsiyet:</div><div class="icbolme">
<asp:DropDownList ID="cmbCinsiyet" required="required" runat="server" Height="30px" Width="267px" DataSourceID="MedeniDurumDataSource" DataTextField="tanim_adi" DataValueField="id">
<asp:ListItem>Erkek</asp:ListItem>
<asp:ListItem>Kadın</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource ID="MedeniDurumDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:KYPConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [tanim_adi], [kategori], [id] FROM [KYP_Tanimlar] WHERE ([kategori] = 07)">
<SelectParameters>
<asp:Parameter DefaultValue="07" Name="kategori" Type="String" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>
</div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Medeni Durum:</div><div class="icbolme">
<asp:DropDownList ID="cmbMedeniDurum" required="required" runat="server" Height="30px" Width="267px" DataSourceID="MedeniDurum1DataSource" DataTextField="tanim_adi" DataValueField="id">
<asp:ListItem>Evli</asp:ListItem>
<asp:ListItem>Bekar</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource ID="MedeniDurum1DataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:KYPConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [id], [tanim_adi], [kategori] FROM [KYP_Tanimlar] WHERE ([kategori] = 08)">
<SelectParameters>
<asp:Parameter DefaultValue="7" Name="kategori" Type="String" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>
</div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Çocuk Sayısı:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtCocuksay" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Adres:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" id="txtAdres" placeholder="Zorunlu Alan" required="required" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">İl:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtAdresil" placeholder="Zorunlu Alan" required="required" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Firma:</div><div class="icbolme">
<asp:DropDownList ID="cmbFirma" required="required" runat="server" Height="30px" Width="267px" DataSourceID="FirmalarDataSource" DataTextField="firma_adi" DataValueField="id">
</asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource ID="FirmalarDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:KYPConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [firma_adi], [id] FROM [KYP_Firmalar]"></asp:SqlDataSource>
</div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Birim:</div><div class="icbolme">
<asp:DropDownList ID="cmbBirim" required="required" runat="server" Height="30px" Width="267px" DataSourceID="BirimlerDataSource" DataTextField="birim_adi" DataValueField="id">
<asp:ListItem>Pazarlama</asp:ListItem>
<asp:ListItem>Mali İşler</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource ID="BirimlerDataSource" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:KYPConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [birim_adi], [id] FROM [KYP_Birimler]"></asp:SqlDataSource>
</div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Ünvan:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtUnvan" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Web Aktif:</div><div class="icbolme" style="width: 224px"><input id="Aktif" type="checkbox" runat="server" /> Aktif</div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Kullanıcı Adı:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtperKadi" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Şifre:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox TextMode="Password" runat="server" maxlength="250" id="txtperSifre" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea">Email:</div><div class="icbolme"><asp:TextBox type="text" runat="server" maxlength="250" id="txtEmail" class="textbox"></asp:TextBox></div></div>
<div class="satir"><div class="icbolmea"></div><div class="icbolme"><asp:Button ID="btnGuncelle" runat="server" OnClick="btnGuncelle_Click" Text="Güncelle" /></div></div>
</form>
</div>

</div>

 

Güncelleme Kodlarım:

string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["baglantim"].ConnectionString;
SqlConnection baglanti = new SqlConnection(conString);

if (Page.IsValid)
{
try
{
baglanti.Open();
string kmt = "UPDATE KYP_Personeller SET [email protected],[email protected],[email protected],[email protected]_tarihi1,[email protected]_yeri1,[email protected]_ilce1,[email protected],[email protected]_durumu1,[email protected]_sayisi1,[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected]_giris1,[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected]_tarihi WHERE id='" + Request.QueryString["ID"] + "'";
SqlCommand upd = new SqlCommand(kmt, baglanti);
upd.Parameters.AddWithValue("@tcno1", txtTC.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@ad1", txtAdi.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@soyad1", txtSoyadi.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@dogum_tarihi1", txtDogumTarihi.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@dogum_yeri1", cmbil.SelectedValue);
upd.Parameters.AddWithValue("@dogum_ilce1", cmbilce.SelectedValue);
upd.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet1", cmbCinsiyet.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@medeni_durumu1", cmbMedeniDurum.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@cocuk_sayisi1", txtCocuksay.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@adres1", txtAdres.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@il1", txtAdresil.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@firma1", cmbFirma.SelectedValue);
upd.Parameters.AddWithValue("@birim1", cmbBirim.SelectedValue);
upd.Parameters.AddWithValue("@unvan1", txtUnvan.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@portal_giris1", Aktif.Checked);
upd.Parameters.AddWithValue("@kadi1", txtperKadi.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@sifre1", txtperSifre.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@email1", txtEmail.Text);
upd.Parameters.AddWithValue("@duzenleyen", Session["kullanici"]);
upd.Parameters.AddWithValue("@duzenleme_tarihi", DateTime.Now);
upd.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
lblBilgi.Text = "Kayıt Düzenlendi";
HtmlMeta meta = new HtmlMeta();
meta.HttpEquiv = "Refresh";
meta.Content = "2;url=Personeller.aspx";
this.Page.Controls.Add(meta);
}
catch
{
lblBilgi.Text = "Hata oluştu, kaydedilemedi.";
}
}

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 20/09/2019 18:21
Murat Gültekin
(@muratgultekin)
Üye

Arkadaşlar,

Kendi sorunumu kendim çözdüm şu şekilde;

Kayıt düzenlediğim sayfanın page_loadına yazdığım kodların en başına aşağıdaki kodları ekleyerek sorun çözüldü.

if (!Page.IsPostBack)
{

//Kodlar Burada

}

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 21/09/2019 15:18
Hakan Uzuner beğendi
Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

Bilgi için teşekkürler.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 13/06/2021 12:38
Paylaş: