ASP.Net Satırların ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

ASP.Net Satırların List Üzerine Aktarılması  

  RSS
Ibrahim Ayhan
(@ibrahimayhan)
Üye

Merhabalar,
Web Page İle Yaptığım Sayfa Üzerinde Verileri TextBox Üzerinden DataTables İçerine Satır Satır Oluşturmaktayım,

Tamamla Butonu Üzerinden Click İşlemi Yapıldığında DataTable Üzerindeki Tüm Satırları Oluşturduğum List İçerine Nasıl Aktarabilirim ?
Sizlerden Bilgi Beklemekteyim, İyi Çalışmalar...

Aşağıdaki Gibi Yapı Kullanmaktayım,

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/TemsilciIslemleri.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="TemsilciSiparisIslemleri.aspx.cs" Inherits="BilgiYonetimSistemi.TemsilciSiparisIslemleri" %>
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  <div class="container-fluid px-xl-5">
    <section class="py-5">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 mb-4">
          <div class="card">
            <div class="card-header">
              <h6 class="text-uppercase mb-0">Satış Temsilci Sipariş İşlemleri</h6>
            </div>
            <div class="card-body">
              <div style="overflow-x: auto;">
                <table id="SatisTemsilcisiSiparisListesi" class="table table-striped card-text">
                  <div>
                    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                    <br />
                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                    <br />
                    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                    <br />
                    <asp:Button ID="BTNSatisIslemleri" runat="server" CssClass="btn btn-primary shadow px-5 shadow form-control-range" Text="Ekle" OnClick="BTNSatisIslemleri_Click" OnClientClick="return false" />
 
                    <br />
                    <br />
                  </div>
                  <thead>
                    <tr>
                      <th scope="col">Name and Surname</th>
                      <th scope="col">Age</th>
                      <th scope="col">Country</th>
                    </tr>
                  </thead>
                </table>
                <br />
                <asp:Button ID="BTNIslemTamamla" runat="server" CssClass="btn btn-primary shadow px-5 shadow form-control-range" Text="Tamamla" OnClientClick="return false"/>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
  <script>
    $('#ContentPlaceHolder1_BTNSatisIslemleri').click(function () {
      var table = $('#SatisTemsilcisiSiparisListesi').DataTable();
      var rowNode = table
        .row.add([$('#ContentPlaceHolder1_TextBox1').val(), $('#ContentPlaceHolder1_TextBox2').val(), $('#ContentPlaceHolder1_TextBox3').val()])
        .draw()
        .node();
      $(rowNode)
        .css('color', 'black') 
        .animate({ color: 'black' });
    });
    $(document).ready(function () {
      $('#SatisTemsilcisiSiparisListesi').DataTable({
        "order": [[2, "asc"]],
        dom: 'Bfrtip',
        buttons: ['copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print']
      });
    });
  </script>
</asp:Content>
Bu konu 8 ay önce Ibrahim Ayhan tarafından düzenlendi
Alıntı
Gönderildi : 28/10/2019 13:44
Konu Etiketleri
Paylaş: