Azure Storage Account – Blob Storage Kavramı ve Oluşturma işlemleri

Storage Account yani Depolama hesabı olarak geçmektedir. Storage Account, Verileriniz için benzersiz bir azure ad alanı olarak tanımlayabiliriz. Bu sakladığınız her nesnenin Azure Depolamada yani Stroage’da bir web adresi mevcuttur. Bu web adresi Benzersiz Storage Account adınızı içermektedir. Depolama hesabınıza verdiğiniz ad, Ana web adresi olmaktadır. Storage Account ve Unique Azure Namespaces birbiryle bütünleşik bir … Azure Storage Account – Blob Storage Kavramı ve Oluşturma işlemleri okumayı sürdür