ÇözümPark'a hoş geldiniz. Oturum Aç | Üye Ol
 
Ana Sayfa Makale Video Forum Resimler Dosyalar Etkinlik Hizmetlerimiz Biz Kimiz

Genel DOS Komutları

Son Mesajınız 07-24-2011, 10:21 yusufyardım tarafından gönderildi. 4 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki
 •  03-20-2008, 19:22 5103

  Genel DOS Komutları

   

  Genel DOS Komutları  DIR (Listeleme)
  Bulunduğunuz dizindeki dosya veya dizinleri listeler.


  start > run > cmd >


  karakter dediğimiz ? ve * karakterleri kullanılır.

  Dir *.exe ile uzantısı EXE olan dosyalar

  Dir a*.exe ile bat harfi a ve uzantısı EXE olan dosyalar

  Dir a*.e* ile bat harfi a ve uzantısının baş harfi e olan dosyalar

  Dir a?b*.exe ile bat harfi a ve üçüncü harfi b olan EXE uzantılı dosyalar

  Dir *. ile uzantısı olmayan dosyalar
  listelenebilir.

  Buradaki temel kural * itaretinin bütün harfler yerine, ? ise tek bir harf yerine geçmesidir.  Dir komutu ile DOS’ta arama da yapılabilir. /s parametresi verilirse DOS alt dizinlerdeki dosyaları da
  listeler.
  Örneğin önemli.doc isimli bir dosyayı aramak için
  Dır önemli.doc /s kullanılabilir.


  KLASÖR İŞLEMLERİ(CD, MD,RD)

  Bir klasöre girmek için

  CD KLASÖR ADI kullanılır.

  Örneğin Windows dizinine girmek için
  C:\>CD Windows
  C:\WINDOWS>
  Windows\System dizinine girmek için

  C:\>CD Windows
  C:\WINDOWS>CD System
  C:\WINDOWS\SYSTEM>
  şeklinde kullanılır.

  Bir klasörden çıkmak için CD..

  C:\WINDOWS\SYSTEM>CD..
  C:\WINDOWS>

  Ana klasöre dönmek için CD\

  C:\WINDOWS\SYSTEM>CD\
  C:\>
  Yeni bir dizin oluşturmakiçin
  MD KLASÖR İSMİ

  Örneğin RAPORLAR isimli bir klasör oluşturmak için

  MD RAPORLAR
  Bir klasörünü silmek için
  RD klasör ismi
  Yeni RAPORLAR klasörünü silmek için
  RD RAPORLAR
  şeklinde kullanılır.
  Bir klasörü bu yöntemle silebilmek için, içinin boş olması gerekir.

  SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRME

  DOS işletim sisteminde her sürücü bir harf ile temsil edilir. A, ve B harfleri disket sürücü diğerleri de
  hard disk ve diğer sürücüler için kullanılır. Sürücü harflerinden sonra “:“ kullanılarak o sürücüye
  geçilebilir.

  A: ile disket sürücüye
  C: ile de hard diske geçilebilir.
  Bir sürücüye geçildikten sonra uygulanan komutlar o sürücü üzerinde etkili olur.

  Örneğin bir disketin içeriğini görmek için
  C:\>A:
  A:\>Dır
  yazabilirsiniz. Veya kısaca
  C:\> DIR A:


  SİSTEM TRANSFERİ (SYS KOMUTU)


  Sys a: ile diskete
  Sys c: ile de harddiske sistem transferi yapılır.


  LABEL (Disket etiketi değiştirme)


  LABEL C: komutunu kullanabilirsiniz. Sizden 11 harflik bir etiket istenecektir.

  LABEL A: komutu disketin etiketini değiştirmek için kullanılır.
  Bu programın ismi LABEL.EXE’dir


  DATE, TIME ( Tarih ve Saati değiştirme)


  C:\>date
  Geçerli tarih Paz 05/01/1999
  Yeni tarihi girin (gg-aa-yy):_
  C:\>date
  Geçerli tarih Paz 03/01/1999
  Yeni tarihi girin (gg-aa-yy):_  KOPYALAMA İŞLEMLERİ (COPY, XCOPY, DISKCOPY)  Copy Kaynak Hedef
  Şeklinde, çoğunlukla iki parametre ile kullanılır. Birincisi kopyalanacak olan, ikincisi kopyalanılacak
  olan yeri belirler.
  Copy okul.doc a:
  Aktif dizindeki okul.doc isimli dosyayı diskete kopyalar.
  Copy a:okul.doc c:
  Disketteki okul.doc isimli dosyayı harddiske kopyalar.
  Copy okul.doc liste.doc
  Okul.doc isimli dosyayı aynı yere liste.doc adıyla kopyalar.
  Copy a:okul.doc
  Disketteki okul.doc isimli dosyayı komutun yazıldığı yere kopyalar.
  Copy *.* a:
  İçinde bulunulan dizindeki tüm dosyaları diskete kopyalar.
  Copy a:*.* c:
  Disketteki bütün dosyaları harddiske kopyalar.
  Copy Autoexec.bat con
  Autoexec.bat dosyasını ekrana kopyalar. (Con ekran için kullanılan isimdir. Ekrana kopyalamak içini
  göstermek anlamındadır.)
  Copy *.bat con
  Bat uzantılı tüm dosyaları ekrana kopyalar.
  Copy Con yeni.txt
  Burada kaynak ekran, hedef ise bir dosyadır. Yani ekranı yeni.txt dosyasına kopyalamasını istiyoruz. Bu
  durum copy komutu için özel bir durumdur ve bir dosyaya yazı yazmak için kullanılır. Bu komutu
  yazdıktan sonra F6 tuşuna basana kadar yazdığınız bütün harfler yeni.txt dosyasına yazılacaktır.
  Copy evrak.txt prn
  Bu satır evrak.txt dosyasını yazıcıya gönderecektir. (Prn kelimesi yazıcı için kullanılır. Yazıcınızın bağlı
  olduğu porta göre LPT1, LPT2, COM1, COM2 de kullanabilirsiniz.) ekrandaki görüntüyü yazıcıya
  göndermek için Print Screen tutuna basabilirsiniz.
  Copy komutu ile bir dosyayı kopyalarken hata testi de yapılmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle diskete
  kopyalarken bu testi yaptırmanız iyi olur.
  Hata testi yapması için / V parametresi kullanılır.
  Copy okul.doc a: / v
  Okul.doc dosyasını diskete hata testi yaparak kopyalamasını istiyoruz. Bu işlem dosyayı diskete
  kopyalarken aynı zamanda yazdığını da okuyarak doğru okunup okunmadığını kontrol eder. Diskette
  bozuk kesimler varsa yazdığını okuyamayacak ve hata verecektir. İşlemi iptal ederek sağlam bir disket
  kullanın veya disketin içinde önemli bilgiler yoksa disketi formatlayın ve ve hatalı kısımların
  işaretlenmesini sağladıktan sonra tekrar kopyalayın.
  Kopyalama yaparken kopyalanılan yerde aynı isimli bir dosya varsa onun üzerine yazılıp yazılmayacağı
  sorulur.

  XCOPY komutu da kopyalamak için kullanılır. Copy komutunda farklı olarak daha hızlıdır ve alt
  dizinleriyle birlikte kopyalayabilir. Copy komutu bir iç komut olmasına rağmen Xcopy komutu dış
  komuttur ve XCOPY.EXE dosyasının bulunması gerekir.
  Xcopy komutunun kullanımı da copy komutu gibidir. Farklı olarak /S parametresi ile alt dizinlerin
  kopyalanması da sağlanabilir.
  Xcopy a:*.* /s c:
  Disketteki bütün dosyaları alt dizinlerdekilerle beraber c: sürücüsüne kopyalar. Xcopy’nin avantajı daha
  hızlı kopyalayabilmesi ve alt dizinlerle birlikte kopyalayabilmesidir.
  DISKCOPY komutu ise daha farklıdır. Bir disketin aynısını bir başka diskete kopyalamak için kullanılır.
  Diskcopy ile çoğaltılan disketler tamamen birbirinin aynısıdır.
  Diskcopy a: a:
  Komutu ile a sürücüsünde bulunan disket çoğaltılabilir. Bu işlem sırasında önce orjinal disket okunur,
  daha sonra diğer disketin takılması istenerek bu diskete yazılır. Okuma işlemi tek seferde bitmemişse
  tekrar ilk disket istenerek kalan kısım da okunarak diğer diskete yazılır.
  Diskcopy işleminde hedef disket içindeki tüm dosyalar kopyalama işleminden önce bilgisayar
  tarafından silinir.
  Bu programın ismi DISKCOPY.COM’dur.
  işlemleri hızlandırabilirsiniz.
  AD DEĞİŞTİRME (REN)
  Dosyaların isimlerini Ren komutu ile değiştirebilirsiniz.
  Ren Dosyaadı Yeniad
  şeklinde kullanılır. Örneğin gerekli.doc isimli dosyanın adını gereksiz.doc olarak değiştirmek için
  Ren Gerekli.doc gereksiz.doc
  şeklinde yazılır. İsim değiştirirken yeni isimle aynı isme sahip bir dosya varsa değiştirme yapılmaz.
  TAŞIMA İŞLEMİ (MOVE)
  Bu programın ismi MOVE.EXE’dir. Dosyaları bir yerden başka bir dizine veya sürücüye taşımak için ve
  dizinlerin isimlerini değiştirmek için kullanılır.
  Örneğin Genel dizinindeki bütün dosyaları Özel dizinine taşımak için
  Move c:\genel\*.* özel
  PW dizinindeki tüm dosyaları diskete taşımak için
  Move c:\pw\*.* a:
  Move komutu ile dizin ismi değiştirmek Ren ile dosya ismi değiştirmek gibidir. Örneğin PW dizinini
  WRITE olarak değiştirmek için
  Move PW WRITE şeklinde kullanılır.
  TYPE (DOSYA İÇERİĞİ)
  DOS’ta bir dosyanın içeriğini görmek için kullanılır.
  Type Dosyaadı
  Şeklinde kullanılır. Örneğin autoexec.bat dosyasının içeriğini görmek için
  Type autoexec.bat
  şeklinde yazılır. Dosya üzerinde değişiklik yapabilmek için EDIT komutu kullanılmalıdır.
  MORE(SAYFALAMA)
  Bazı DOS komutlarının sonuçları ekrana sığmıyorsa komutun sonucunun sayfa sayfa gösterilmesini
  More komutunu | karakteri ile birlikte kullanarak sağlayabiliriz.
  Örneğin;
  Type autoexec.bat
  Komutu ile autoexec.bat dosyasının içeriğine bakabilirsiniz. Ancak dosya ekrana sığmayacak kadar
  uzun ise dosyadaki üst satırlar ekranda görülemeyecektir. Bunu More komutu ile birlikte kullanarak
  atabiliriz.
  Type autoexec.bat | More
  şeklinde kullanılırsa, dosyanın içeriği ekranı doldurduğunda bir tuşa basmanız istenecek ve ondan
  sonra diğer sayfa gösterilecektir.
  More komutu tek başın değil diğer komutların arkasında | karakteri ile birlikte kullanılır.
  EDIT(DOSYA OLUŞTURMA VE DÜZENLEME)
  DOS’ta dosyaları düzenleme ve oluşturma için Edit programını kullanabilirsiniz. Bu program vasıtası
  ile dosyalarınızı açıp değişiklikler yapabilirsiniz. Bu programın ismi EDIT.COM ‘dur.
  Edit Autoexec.bat
  Yazarak autoexec.bat dosyasında değişiklikler yapabilirsiniz.
  ATTRIB (DOSYA ÖZELLİKLERİ)
  Bir dosya sadece okunabilir, sistem veya gizli dosya olarak belirlenmişse normal yollarla silinemezler.
  Eğer sizde bazı dosyaların kolayca silinebilmesini istemiyor veya silmek isteyip de silemediğiniz
  dosyalar bulunuyorsa Attrib komutu ile o dosyanın özelliklerini değiştirmelisiniz. Bu dosyanın ismi
  ATTRIB.EXE’dir.
  Attrib dosyaadı özellikler
  Şeklinde kullanılır. Dosya adı olarak bir dosya verebileceğiniz gibi ? ve * karakterlerini kullanarak
  birden fazla dosyanın özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Dosyaların özellikleri ise üçüncü parametre ile
  değiştirilir. Üçüncü parametre verilmezse sadece özellikler görüntülenir, herhangi bir işlem yapılmaz.
  Bir özelliği kaldırmak için aşağıdaki parametreleri – işareti ile , o özelliği vermek için ise + işareti
  kullanmalısınız.
  R Sadece okunabilir dosya. Normal yollarla değiştirilemez ve silinemezler.
  H Gizli dosya. Normal yollarla silinemezler ve Dır komutu parametresiz kullanıldığında listelenmezler.
  S System dosyası. Bu sadece bazı özel dosyalar için verilen bir özelliktir. Bu özelliğe sahip dosyaları
  silmeniz, değiştirmeniz veya taşımanız problemlere sebep olur. Bu dosyalarda normal yollarla
  silinemezler ve görünmezler.
  Örneğin EVRAK.DOC dosyasına sadece okunabilir özelliği vermek için
  Attrib EVRAK.DOC +R
  Cokgizli.doc dosyasını gizlemek için
  Attrib cokgizli +h
  Cokgizli.doc dosyasını gizlemek ve sadece okunabilir yapmak için
  Attrib cokgizli +h +r
  Ayrıca sadece dosyaları değil dizinleri de gizleyebilirsiniz
  Attrib Windows +h
  Komutu ile windows dizini gizlenmiş olur. Dır yazarsanız bu dizini göremezsiniz.
  CHKDSK(DİSK TESTİ)
  Bu program (CHKDSK.EXE) herhangi bir parametre olmadan kullanılırsa sürücü hakkında istatistiki
  bilgiler verir. (Boş alan, toplam alan, dosya sayısı gibi)
  C:\>chkdsk
  Birim Seri Numarası 0B26-13D9
  1.048.395.776 bayt toplam disk alanı
  25.182.208 bayt 231 gizli dosyada
  9.601.024 bayt 575 dizinde
  884.178.944 bayt 9.956 kullanıcı dosyasında
  16.384 bayt bozuk sektörlerde
  129.417.216 bayt disk üzerinde kullanılabilir
  16.384 bayt her ayırma biriminde
  63.989 toplam ayırma birimi disk üstünde
  7.899 ayırma birimi disk üstünde kullanılabilir
  655.360 bayt toplam bellek
  578.240 bayt boş
  Chkdsk/F Diskteki hataları tespit ederek düzeltir. Diski (Disket veya harddiski ) hızlı bir şekilde test
  etmek için kullanılır. Daha detaylı
  Chkdsk /V Diskteki bütün dosyaları yol ismiyle birlikte ekrana listeler. Binlerce dosyayı ekrana
  listelemenin bir anlamı yoktur. Ancak ekrana listelemek yerine bir dosyaya yazması istenirse bu dosya
  daha rahat incelenebilir
  Özgür ŞENERDOĞAN

  Amacı ve hayali olmayanın hiç bir şeyi yoktur!
  • Kayıt edildi
 •  03-20-2008, 22:51 5130 Cevap 5103

  Cevap : Genel DOS Komutları

  Teşekkürler Özgür bey.

  Konuyu ipucu bölümüne taşıyorum


  Serhat AKINCI
  https://twitter.com/serhatakinci
  http://serhatakinci.com
 •  07-23-2011, 14:12 266207 Cevap 5103

  Cevap : Genel DOS Komutları

  hocam ren komutu ve beach file ile bir sorunum yok ama

  örnek olarak      xcopy c:\1  d:\yedek  /e /c /h /y     komutunu çalıştırdığımda 1 klasoru

  dizinler ve altdizinleri ile salt okunur dosyalar dahi hata olda bile devam ederek ve üstüne de yazacak şekilde d sürücüsünde yedek adıyla  bir klasör  oluturacak

  benim istediğim bu klasörün adının  sonuna sistem tarihini ve saatini girmek

  yedek.25.07.2009      yada        yedek25/07/2009     gibi

   

  şimdien teşekürler 


  HİÇ DURMADAN GELİŞEN BİRSEKTÖRDE AYAKTA KALMAK ÇOK ZOR YA ÇOK ZOR OF
 •  07-23-2011, 23:35 266310 Cevap 266207

  Cevap : Genel DOS Komutları

  yusufyardım:

  hocam ren komutu ve beach file ile bir sorunum yok ama

  örnek olarak      xcopy c:\1  d:\yedek  /e /c /h /y     komutunu çalıştırdığımda 1 klasoru

  dizinler ve altdizinleri ile salt okunur dosyalar dahi hata olda bile devam ederek ve üstüne de yazacak şekilde d sürücüsünde yedek adıyla  bir klasör  oluturacak

  benim istediğim bu klasörün adının  sonuna sistem tarihini ve saatini girmek

  yedek.25.07.2009      yada        yedek25/07/2009     gibi

   

  şimdien teşekürler 

  md d:\yedek%date% 

  xcopy c:\1 d:\yedek%date% /e /c /h /y

 •  07-24-2011, 10:21 266325 Cevap 266310

  Cevap : Genel DOS Komutları

  teşekür ederim allah bağışlasın


  HİÇ DURMADAN GELİŞEN BİRSEKTÖRDE AYAKTA KALMAK ÇOK ZOR YA ÇOK ZOR OF
RSS haberlerini XML olarak görüntüle