ÇözümPark'a hoş geldiniz. Oturum Aç | Üye Ol
 
Ana Sayfa Makale Video Forum Dosyalar Etkinlik Hizmetlerimiz Biz Kimiz

Linux Unix

LVM Logical Volume Manager

LVM ( Logical Volume Group ) mantıksal hacim yönetimidir. LVM birden fazla diski tek bir disk bölümü olarak kullanmamıza olanak sağlayan ve disk yönetimi işlemlerinde büyük fayda sağlayan bir uygulamadır. LVM uygulamasının daha anlaşılabilir olması için 3 ana başlık altında kısaca açıklamak daha doğru olacaktır.

 

1- Physical Volume   : Fiziksel donanımlardan

veya disk bölümlerinden oluşur.

 

2- Volume Group      : Üst kısımda bulunan bu katman

fiziksel ve mantıksal alanları kapsar.

Fiziksel disklerin bulunduğu alanda denebilir.

 

3- Logical Volume    : Belirtilen diskin silinip tekrar

bir dosya sistemi ile yeni bir alan yaratıldıktan

sonra oluşan alana verilen isimdir.

 

image001

 

Logical Volume Management uygulamasını örnekler üzerinde daha anlaşılır şekilde açıklayabiliriz.

 

Aşağıdaki örneklerde Centos 5.3 işletim sistemi üzerinde iki diski tek bir disk olarak LVM ile boyutlandırma işlemleri, ardından oluşturulan logical volume üzerine üçüncü bir diski online olarak ekleme ve son olarak lvm ile oluşturulmuş bir diski online olarak devre dışı bırakma işlemleri gerçekleştirilecektir.

 

1- Gereksinimler

2- Uygulama

2.1- Lvm Disk Birleştirme

2.2- Online Disk Ekleme

2.3- Kullanımdaki Diski Devre Dışı Bırakma

2.4- Lvm Kurulu Sistemin Zarar Görmesi (Çökmesi)   

2.5- Genel Komutlar

3- Kaynakça

 

1- Gereksinimler

 

- Centos 5.3 ( Ön tanımlı kurulum yapılmamış )

- Disk 5 gb

- Disk 10 gb

- Disk 10 gb

 

2- Uygulama

 

2.1- Lvm Disk Birleştirme

 

Lvm disk birleştirme işleminin gerçekleşebilmesi için lvm uygulamasının bulunacağı sistemde iki adet disk bulunması gerekir. Diskler hazırlandıktan sonra sisteme takılır ve sistem başlatılır. Sistemde disklerin varlığını doğrulamak için “dmesg” komutunun çıktısı incelenir.

 

#dmesg

 

[Kısaltıldı]

 

SCSI device sdb: 10485760 512-byte hdwr sectors (5369 MB)

sdb: test WP failed, assume Write Enabled

sdb: cache data unavailable

sdb: assuming drive cache: write through

sdb: unknown partition table

 

SCSI device sdc: 20971520 512-byte hdwr sectors (10737 MB)

sdc: test WP failed, assume Write Enabled

sdc: cache data unavailable

sdc: assuming drive cache: write through

sdc: unknown partition table

 

[Kısaltıldı]

 

Çıktı sonucu yorumlandığında yukarıda da görüldüğü gibi “sdb” ve “sdc” isimli iki yeni dik bölümü eklenmiş durumdadır. Bu iki diski lvm uygulamasını kullanarak birleştirmek için aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır.

 

Sisteme eklenen yeni disk bölümleri “/dev” dizini altında bulunur. Sisteme eklenen diskler /dev/sdb ve /dev/sdc olarak görülebilir.

 

# fdisk /dev/sdb

 

Command (m for help): n

Command action

   e   extended

   p   primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-652, default 1):

Using default value 1

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-652, default 652):

Using default value 652

 

Yukarıdaki komut çıktısı yorumlandığında ;

 

- “Command (m for help):” bölümünde “add new partition” anlamına gelen “n” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “Command action” bölümünde “p” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “Partition number” bölümünde “1” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “First cylinder (1-652, default 1):” bölümünde herhangi bir değer verilmeden ön tanımlı olan değer kabul edilir ve “Enter” tuşuna basılır.

- “Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-652, default 652):” bölümünde herhangi bir değer verilmeden ön tanımlı olan değer kabul edilir ve “Enter” tuşuna basılır.

 

Bölüm oluşturuldukdan sonra “t” tuşuna basılarak ilgili bölümün tipi seçilmelidir. Bunun için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

 

Command (m for help): t  [Enter] tuşuna basılır.

Selected partition 1

Hex code (type L to list codes): 8e [Enter] tuşuna basılır.

Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

 

Command (m for help): w  [Enter] tuşuna basılır.

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 

- “Hex code (type L to list codes):” bölümünde oluşturulacak disk bölümü tipinin hex kodu girilmelidir. Lvm disk dosya sisteminin hex kodu “8e” dir. “Hex code (type L to list codes):” bölümüne “8e” yazılarak “Enter” tuşuna basılır.

-  Son olarak işlemler tamamlandıktan sonra, işlemlerin geçerli olması için “w” tuşuna basılıp “Enter” tuşuna basılarak değişikliklerin kaydedilmesi gerçekleştirilir.

 

Not : Dosya sistemi hex kodları ile ilgili detaylı bilgi makale sonunda verilmiştir.

 

Disk bölümü oluşturuldu. Oluşturulan disk bölümünü /dev dizini altında görülebilir. Bunun için aşağıdaki işlem uygulanır.

 

# ls -l /dev/sdb*

 

brw-r----- 1 root disk 8, 16 Oct  6 14:27 /dev/sdb

brw-r----- 1 root disk 8, 17 Oct  6 14:27 /dev/sdb1

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. Görüldüğü gibi “sdb1” disk bölümü oluşturulmuştur.

 

Yukarıdaki işlemler /dev dizini altında bulunan ve disk bölümü haline getirilmemiş “sdc” bölümü içinde uygulanır. Aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

 

# fdisk /dev/sdc

 

Command (m for help): n

Command action

   e   extended

   p   primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 2

First cylinder (1-1305, default 1):

Using default value 1

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1305, default 1305):

Using default value 1305

 

Yukarıdaki komut çıktısı yorumlandığında ;

 

- “Command (m for help):” bölümünde “add new partition” anlamına gelen “n” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “Command action” bölümünde “p” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “Partition number” bölümünde “2” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “First cylinder (1-1305, default 1):” bölümünde herhangi bir değer verilmeden ön tanımlı olan değer kabul edilir ve “Enter” tuşuna basılır.

- “Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1305, default 1305):” bölümünde herhangi bir değer verilmeden ön tanımlı olan değer kabul edilir ve “Enter” tuşuna basılır.

 

Bölüm oluşturuldukdan sonra “t” tuşuna basılarak ilgili bölümün tipi seçilmelidir. Bunun için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

 

Command (m for help): t [Enter] tuşuna basılır.

Selected partition 2

Hex code (type L to list codes): 8e [Enter] tuşuna basılır.

Changed system type of partition 2 to 8e (Linux LVM)

 

Command (m for help): w [Enter] tuşuna basılır.

The partition table has been altered!

 

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 

- “Hex code (type L to list codes):” bölümünde oluşturulacak disk bölümü tipinin hex kodu girilmelidir. Lvm disk dosya sisteminin hex kodu “8e” dir. “Hex code (type L to list codes):” bölümüne “8e” yazılarak “Enter” tuşuna basılır.

-  Son olarak işlemler tamamlandıktan sonra, işlemlerin geçerli olması için “w” tuşuna basılıp “Enter” tuşuna basılarak değişikliklerin kaydedilmesi gerçekleştirilir.

 

Not : Dosya sistemi hex kodları ile ilgili detaylı bilgi makale sonunda verilmiştir.

 

Disk bölümü oluşturuldu. Oluşturulan disk bölümünü /dev dizini altında görülebilir. Bunun için aşağıdaki işlem uygulanır.

 

# ls -l /dev/sdc*

 

brw-r----- 1 root disk 8, 32 Oct  6 14:51 /dev/sdc

brw-r----- 1 root disk 8, 34 Oct  6 14:51 /dev/sdc2

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. Görüldüğü gibi “sdc1” disk bölümü oluşturulmuştur. Sisteme gereken iki disk,disk bölümleri haline getirildikten sonra fiziksel alan oluşturmak gerekir. Bu işlem için aşağıdaki adımlar uygulanır.

 

Physical Volume Oluşturma

 

# pvcreate /dev/sdb1

 

[root@heartbeat2 ~]# pvcreate /dev/sdb1

  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki işlemde /dev dizini altında bulunan sdb1 isimli disk bölümü fiziksel bir alan haline getirildi.

 

# pvcreate /dev/sdc1

 

[root@heartbeat2 ~]# pvcreate /dev/sdc2

  Physical volume "/dev/sdc2" successfully created

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki işlemde /dev dizini altında bulunan sdc2 isimli disk bölümü fiziksel bir alan haline getirildi.

 

İki disk fiziksel diskler haline getirldi. Oluşturulan Physical Volume bölümlerini görmek için aşağıdaki komut uygulanır.

 

# pvscan

 

[root@heartbeat2 ~]# pvscan

  PV /dev/sdb1   VG vg0   lvm2 [4.99 GB / 4.99 GB free]

  PV /dev/sdc2   VG vg0   lvm2 [10.00 GB / 10.00 GB free]

  Total: 2 [14.99 GB] / in use: 2 [14.99 GB] / in no VG: 0 [0   ]

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. “sdb1” ve “sdc2” disklerinden oluşacak olan bir logical volume “Total : [14.99 GB]” değerinden kesinlikle fazla olmamalıdır. Önerilen 1-2 Mb düşük büyüklük verilmesidir. Örnek olarak “Total : [14.98 GB]” veya “Total : [14.97 GB]” gibi.

 

Volume Group Oluşturma

 

Sistemde bulunan fiziksel diskleri Volume Group hale getirmek için aşağıdaki işlemler uygulanır.

 

# vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdc2

 

[root@heartbeat2 ~]# vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdc2

  /dev/cdrom: open failed: No medium found

  Volume group "vg0" successfully created

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki işlemde /dev dizini altında bulunan sdb1 ve sdc2 isimli disk bölümleri Volume Group hale getirildi.

 

Oluşturulmuş olan “vg0” isimli Volume Group bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki komut uygulanır.

 

# vgdisplay

 

[root@heartbeat2 ~]# vgdisplay

  --- Volume group ---

  VG Name               vg0

  System ID            

  Format                lvm2

  Metadata Areas        2

  Metadata Sequence No  1

  VG Access             read/write

  VG Status             resizable

  MAX LV                0

  Cur LV                0

  Open LV               0

  Max PV                0

  Cur PV                2

  Act PV                2

  VG Size               14.99 GB

  PE Size               4.00 MB

  Total PE              3837

  Alloc PE / Size       0 / 0  

  Free  PE / Size       3837 / 14.99 GB

  VG UUID               KntRNG-uWMk-GRQw-05Dd-ujlC-3acm-S3gCXS

 

Logical Volume Oluşturma

 

Sistemde bulunan  Volume Group alanını mantıksal bir bölüm (Logical Volume) haline getirmek için aşağıdaki adım uygulanır.

 

#  lvcreate -L14.98GB vg0

 

  Rounding up size to full physical extent 14.98 GB

  Logical volume "lvol0" created

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki işlemde oluşturulmuş olan Volume Group bölümünü Logical Volume haline getirme işlemi gerçekleşmiştir. Komut çıktısı incelendiğinde “Logical volume "lvol0" created” ibaresinde geçen “lvol0” isminde yeni bir  Logical Volume oluştulduğu gözlemlenebilir. Oluşan "lvol0" alanı aşağıda belirtilen dizinde bulunur.

 

# ls -l /dev/vg0/

 

total 0

lrwxrwxrwx 1 root root 21 Oct  6 15:25 lvol0 -> /dev/mapper/vg0-lvol0

 

Oluşturulan “lvol0” logical volume alanı,kullanılabilir bir disk alanı olarak boyutlandırmak istendiğinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

 

# mkfs.ext3 /dev/vg0/lvol0

 

mke2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

1966080 inodes, 3927040 blocks

196352 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=4022337536

120 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

16384 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

                32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

 

Writing inode tables: done                           

Creating journal (32768 blocks): [Enter] tuşuna basılır.

32768done

Writing superblocks and filesystem accounting information: [Enter] tuşuna basılır.

done

 

This filesystem will be automatically checked every 23 mounts or

180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.

 

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. “mkfs.ext3” komutu ile ext3 dosya sistemine göre fortatlandıktan sonra kullanıma hazır bir disk elde edilir. Sonrasında aşağıdaki işlem uygulanır.

 

# mkdir /mnt/lvm_test

 

# mount /dev/vg0/lvol0 /mnt/lvm_test/

 

# df -h

 

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda1              29G  2.7G   24G  10% /

tmpfs                 506M     0  506M   0% /dev/shm

/dev/mapper/vg0-lvol0

                       15G  166M   14G   2% /mnt/lvm_test

 

Yukarıdaki komut çıktısınındanda görüldüğü gibi “/dev/mapper/vg0-lvol0” adında yeni bir disk alanı edilir.

 

2.2- Online Disk Ekleme

 

2.1- Lvm Disk Birleştirme bölümünde iki disk lvm uygulaması ile birleştirildi. Online disk ekleme bölümünde ise üçüncü bir diski online olarak volume groupa eklemek olacaktır. Online disk ekleme için aşağıdaki işlemler uygulanır.

 

İlk olarak sisteme üçüncü bir diski takarak sistem yeniden başlatılır. Ardından “dmesg” komut çıktısına bakılarak kontrol edilir.

 

# dmesg

 

SCSI device sdd: 20971520 512-byte hdwr sectors (10737 MB)

sdd: test WP failed, assume Write Enabled

sdd: cache data unavailable

sdd: assuming drive cache: write through

sdd: unknown partition table

 

Yukarıdaki komut çıktısında görüldüğü gibi, sisteme sdd isimli “10737 MB” boyutunda yeni bir disk eklendiği görülür. Sistemde online olarak eklenecek diskin olduğundan emin olunduktan sonra aşağıdaki işlemler uygulanır.

 

 

 

# fdisk /dev/sdd

 

Command (m for help): n

Command action

   e   extended

   p   primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 3

First cylinder (1-1305, default 1):

Using default value 1

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1305, default 1305):

Using default value 1305

 

Yukarıdaki komut çıktısı yorumlandığında ;

 

- “Command (m for help):” bölümünde “add new partition” anlamına gelen “n” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “Command action” bölümünde “p” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “Partition number” bölümünde “3” tuşuna basılır ve ardından “Enter” tuşuna basılır.

- “First cylinder (1-1305, default 1):” bölümünde herhangi bir değer verilmeden ön tanımlı olan değer kabul edilir ve “Enter” tuşuna basılır.

- “Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1305, default 1305):” bölümünde herhangi bir değer verilmeden ön tanımlı olan değer kabul edilir ve “Enter” tuşuna basılır.

 

Bölüm oluşturuldukdan sonra “t” tuşuna basılarak ilgili bölümün tipi seçilmelidir. Bunun için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

 

Command (m for help): t [Enter] tuşuna basılır.

Selected partition 2

Hex code (type L to list codes): 8e [Enter] tuşuna basılır.

Changed system type of partition 3 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help): w [Enter] tuşuna basılır.

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 

 

- “Hex code (type L to list codes):” bölümünde oluşturulacak disk bölümü tipinin hex kodu girilmelidir. Lvm disk dosya sisteminin hex kodu “8e” dir. “Hex code (type L to list codes):” bölümüne “8e” yazılarak “Enter” tuşuna basılır.

-  Son olarak işlemler tamamlandıktan sonra, işlemlerin geçerli olması için “w” tuşuna basılıp “Enter” tuşuna basılarak değişikliklerin kaydedilmesi gerçekleştirilir.

 

Not : Dosya sistemi hex kodları ile ilgili detaylı bilgi makale sonunda verilmiştir.

 

Disk bölümü oluşturuldu. Oluşturulan disk bölümünü /dev dizini altında görülebilir. Bunun için aşağıdaki işlem uygulanır.

 

# ls -l /dev/sdd*

 

brw-r----- 1 root disk 8, 32 Oct  6 18:51 /dev/sdd

brw-r----- 1 root disk 8, 34 Oct  6 18:51 /dev/sdc3

 

Komut çıktısı yukarıdaki gibidir. Görüldüğü gibi “sdd3” disk bölümü oluşturulmuştur. Aşağıdaki işlemler uygulanır.

 

# mkfs.ext3 /dev/sdd3

 

mke2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

1310720 inodes, 2620595 blocks

131029 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=2684354560

80 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

16384 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

                32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

 

Writing inode tables: done                           

Creating journal (32768 blocks):

done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

 

This filesystem will be automatically checked every 27 mounts or

180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.

 

Yukarıdaki komut çıktısında  yeni eklenen disk “mkfs.ext3” komutu ile ext3 dosya sistemine uygun formatlanır. Ardından aşağıdaki işlemler uygulanır.

 

# pvcreate /dev/sdd3

 

Physical volume "/dev/sdd3" successfully created

 

Yukarıdaki komut çıktısında sisteme yeni eklenen disk Physical Volume haline getirilir. Ardından aşağıdaki işlemler uygulanır.

 

Online disk ekleme işleminden önce tekrar “df -h” komutunun çıktısına bakılır.

 

# df -h

 

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda1              29G  2.7G   24G  10% /

tmpfs                  506M     0  506M   0% /dev/shm

/dev/mapper/vg0-lvol0

                              15G  3.6G   11G  26% /mnt/lvm_test

 

Yukarıdaki komut çıktısında görülen “/dev/mapper/vg0-lvol0” bölüm alanı  “15G” görülmektedir. Online disk ekleme için aşağıdaki adımlar uygulanır.

 

# vgextend vg0 /dev/sdd3

 

Volume group "vg0" successfully extended

 

Yukarıdaki çıktıda görüldüğü üzere “vg0” isimli Volume Group bölümüne online olarak disk eklendi. Diskin aktif olması için aşağıdaki adımlar takip edilir.

 

# lvextend -L+9.9GB /dev/vg0/lvol0 /dev/sdd3

 

Rounding up size to full physical extent 9.90 GB

  Extending logical volume lvol0 to 24.88 GB

  Logical volume lvol0 successfully resized

 

 

 

 

Yukarıdaki çıktıda görüldüğü üzere mevcut olan mantıksal bölüme yeni disk eklenmiş olur. Son olarak mantıksal bölüm alanını yeniden boyutlandırma işlemi yapılmalıdır. Aşağıdaki adımlar takip edilir.

 

# resize2fs /dev/vg0/lvol0

 

resize2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem at /dev/vg0/lvol0 is mounted on /mnt/lvm_test; on-line resizing required

Performing an on-line resize of /dev/vg0/lvol0 to 6522880 (4k) blocks.

The filesystem on /dev/vg0/lvol0 is now 6522880 blocks long.

 

Yukarıdaki çıktı sonucunda online disk alanımız büyümüş oldu. Tekrar kontrol amaçlı “df -h” komutu uygulanır.

 

# df -h

 

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda1              29G  2.7G   24G  10% /

tmpfs                  506M     0  506M   0% /dev/shm

/dev/mapper/vg0-lvol0

                              25G  3.6G   20G  16% /mnt/lvm_test

 

Yukarıdaki komut çıktısından da anlaşılacağı gibi “/dev/mapper/vg0-lvol0” bölümü “25G” olarak görülmektedir. Online olarak disk ekleme işlemi gerçekleştirilmiş olunur. Ayrıca öncesinde “/dev/mapper/vg0-lvol0” bölümünde bulunan verilere herhangi bir zarar gelmesi söz konusu değildir.

 

2.3- Kullanımdaki Diski Devre Dışı Bırakma

 

Sistemde bulunan Lvm uygulamasına dahil diskler kullanım sırasında arıza ya da herhangi bir kullanım için gerekli hale gelebilir. Bu gibi durumlarda Volume Group bölümüne eklenilen diskin, datalarını diğer bir physical volume diskine aktardıktan sonra sorunsuz bir şekilde çıkarılıp kullanılabilmesi mümkündür. Örnek olarak “sdb1” dizkini başka bir uygulama için sistemden ayırmak istedik. Bu durum için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

 

# pvmove -v /dev/sd1 /dev/sdc2 /dev/sdd3

 

Komutu ile “/dev/sdb1” bölümünde bulunan veriler “/dev/sdc2” yetmezse “/dev/sdd3” bölümlerine aktarılır.

 

# pvdisplay /dev/sdb1

 

 

--- Physical volume ---

  PV Name               /dev/sdb1

  VG Name               vg0

  PV Size               4.99 GB / not usable 2.41 MB

  Allocatable           yes

  PE Size (KByte)       4096

  Total PE              1278

  Free PE               2

  Allocated PE          1276

  PV UUID               P5h57l-P0s5-tlGz-og71-bcW3-3yFj-p3RFSR

 

Yukarıdaki çıktı kontrol edilir. Kontrol gerçekleştirildikten sonra “/dev/sdb1 ” diskinin sistemden ayrılması için aşağıdaki adımlar uygulanır.

 

# vgreduce vg0 /dev/sdb1

 

Son olarak fiziksel bölüm olarakta silinmelidir.

 

# pvremove /dev/sdb1

 

 

 

2.4- Lvm Kurulu Sistemin Zarar Görmesi (Çökmesi)

 

Lvm kurulu sistemin zarar görmesi durumunda lvm uygulamasını zarar görmeden başka bir sisteme kurma işlemini teorik olarak anlatmak faydalı olacaktır.

 

- Öncelikli olarak lvm kurulu zarar gören sistem,öncesinde oluşturduğumuz lvm uygulamasında yaptığımız tüm işlemleri “/etc/lvm/backup/” dizini altında bulunan “vg0” isimli dosyada bulundurmaktadır. Bu dosyanın bir kopyasını (yedeğini) almak gerekmektedir.

 

- Lvm kurulu zarar gören sistem üzerinde bulunan diskler çıkartılır.

- Çıkarılan diskler, çıkarıldıkları sıra ile çalışan bir linux kurulu bilgisayar üzerine takılır.

- Sıra ile takılan diskler /dev dizini altında sırası ile /dev/sdb1 /dev/sdc2 şeklinde gözükecektir.

- Çalışan sistemi açtıktan sonra önceki (lvm kurulu zarar gören sistem) sistemden yedek alınan “vg0” isimli dosya yeni sistemdeki ile değiştirilir.

- Volume Group işlemi yapılabilir. Volume Group oluşturabilmek için, öncelikle fiziksel alanları oluşturmak gerekecektir.

- Physical Volume oluşturma : # pvcreate /dev/sdb1 /sdc2

- Volume Group oluşturma    : # vgcreate vg0 /dev/sdb1 /sdc2

- Logical Volume                   : # lvcreate -L [ boyut (sdb1+sdc2) ] vg0

 

Eski sistemdeki lvm uygulamasını çalışan yeni sisteme uyarlama işlemi gerçekleşmiş olur. “mount” işlemi gerçekleştirildikten sonra verilere ulaşılabilir.

 

2.5- Genel Komutlar

 

Physical Volume Komutları

 

pvcreate : Sistem diski veya bölümünü fiziksel disk haline getirir.

örnek : # pvcreate /dev/sda1      

pvdisplay : Fiziksel tanımlı disk veya bölüm bilgilerini listeler.

örnek : # pvdisplay  /dev/sda1         

pvremove  : Fiziksel tanımlı disk veya bölümü siler.

örnek : # pvremove /dev/sda1   

 

Volume Group Komutları

 

vgcreate :  Sistemde bulunan fiziksel disk veya fiziksel bölümlerden Volume Group oluşturur.

örnek : # vgcreate vg0  /dev/sda1 /dev/sdb1    

 

vgextend : Volume grubuna online disk veya bölüm ekler.

örnek : # vgextend vg0 /dev/sdc1

vgreduce : Volume grubundan disk veya bölüm çıkartır.

örnek : # vgreduce /dev/sdc1

vgremove :Volume grubunu siler. 

örnek : # vgremove vg0

vgdisplay : Volume Group bilgilerini listeler.    

örnek : # vgdisplay vg0

vgcfbackup  : Mevcut Volume Group ayarlarını “/etc/lvm/backup” dizini altına yedekler.

örnek : #  vgcfbackup

vgcfrestore  :  Mevcut Volume Group ayarlarını belirtilen dosyadan düzenler.  

örnek : #  vgcfrestore vg0

 

Logical Volume Komutları

 

lvcreate  : Oluşturulmuş Volume Group bölümünü kullanarak disk alanı oluşturur.

örnek  :  # lvcreate -L+[oluştuturulmak istenen alan büyüklüğü] vg0

lvdisplay  : Sistemde bulunan Logical Driver bilgilerini listeler. 

örnek  :  #  lvdisplay

lvremove  :  Sistemde bulunan Logical Driverı siler.

örnek  :  #  lvremove /dev/vg0/lvol0

 

Diğer LVM Komutları

 

lvm : Lvm komutlarının çıktısını ekrana listeler.

 

lvmdiskscan : Sistemdeki tüm diskleri listeler.

 

Dosya Sistemi Hex Kodları

 

image002 

 

3- Kaynakça

 

[1] http://www.centos.org/docs/5/html/5.2/Cluster_Logical_Volume_Manager/

[2] http://www.howtoforge.com

[3] http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/

[4] http://www.enderunix.org

[5] http://www.syslogs.org

 

Tarih : 07 Mart 2010 Pazar 04:48 Yayınlayan: Mücahid YARDIM

Yorumlar

 

Hakan UZUNER

Elinize sağlık.

Mart 7, 2010 04:59
 

Rıza ŞAHAN

Teşekkürler.

Mart 8, 2010 09:00
 

Mücahid YARDIM

Teşekkürler hocam.

Mart 8, 2010 09:33
 

Anonymous

Güzel anlatımınız için teşekkürler.

Mart 12, 2010 10:45
 

Ugur DEMIR

Elinize sağlık.

Mart 14, 2010 16:39
 

sahinkardas

Eline sağlık

Mayıs 7, 2010 22:56
 

matrix-dsx

Cok super. Teshekkurler.

Eylül 3, 2012 16:15
Kimliksiz yorumlar seçilemez kılınmış durumdadır.

Yazar: Mücahid YARDIM

TubSec

Bu Kategori

Hızlı aktarma

Etiketler